مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی | ایران‌نوشت

گزارش‌ها

سال 1400

کتاب راهنمای ثبت قانونی
کتاب راهنمای ثبت قانونی
دریافت فایل (5.1 MB)

سال 1399

سند برنامه عملیاتى مجمع نوشت افزار ایرانى اسلامى
سند برنامه عملیاتى مجمع نوشت افزار ایرانى اسلامى
دریافت فایل (12.8 MB)
سند برنامه ۵ ساله مجمع ایران نوشت
سند برنامه ۵ ساله مجمع ایران نوشت
دریافت فایل (3.3 MB)
نظام رتبه بندى اعضاى مجمع ایران نوشت
نظام رتبه بندى اعضاى مجمع ایران نوشت
دریافت فایل (1 MB)
گزارش اقدامات پویش ملی قهرمان من
گزارش اقدامات پویش ملی قهرمان من
دریافت فایل (8.9 MB)
گزارش دومین نمایشگاه تخصصی بررسی الگوهای کودک و نوجوان
گزارش دومین نمایشگاه تخصصی بررسی الگوهای کودک و نوجوان
دریافت فایل (6.7 MB)

سال 1398

بررسی و تحلیل نحوه ورود به صنایع خلاق
بررسی و تحلیل نحوه ورود به صنایع خلاق
دریافت فایل (3 MB)
گزارش شرح خدمات مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش شرح خدمات مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (2.5 MB)
گزارش وضعیت خدمات و کالا های محتوا محور
گزارش وضعیت خدمات و کالا های محتوا محور
دریافت فایل (15.2 MB)
بروشور مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
بروشور مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (738 KB)
فرصت ها و نیاز های سرمایه گذاری در صنعت نوشت افزار ایران
فرصت ها و نیاز های سرمایه گذاری در صنعت نوشت افزار ایران
دریافت فایل (10.2 MB)
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (10.1 MB)
گزارش پویش ملی مشق احسان
گزارش پویش ملی مشق احسان
دریافت فایل (27 MB)

سال 1397

گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (16.8 MB)
طرح و توسعه کاراکتر بومی
طرح و توسعه کاراکتر بومی
دریافت فایل (10.4 MB)
بروشور مرکز تجاری سازی کاراکتر های ایرانی (آرش)
بروشور مرکز تجاری سازی کاراکتر های ایرانی (آرش)
دریافت فایل (11.3 MB)
گزارش وضعیت موجود بازار نوشت افزار ایران
گزارش وضعیت موجود بازار نوشت افزار ایران
دریافت فایل (23.9 MB)
گزارش نمایشگاه ایران نوشت
گزارش نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (12.1 MB)

سال 1396

گزارش وضعیت جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش وضعیت جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (3.9 MB)
سند راهبردی گسترش نوشت افزار ایرانی اسلامی
سند راهبردی گسترش نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (178.2 KB)
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (12.5 MB)
گزارش از وضعیت موجود بازار
گزارش از وضعیت موجود بازار
دریافت فایل (15.3 MB)

سال 1395

گزارش وضعیت بازار
گزارش وضعیت بازار
دریافت فایل (3.1 MB)
گزارش پویش مردمی بچه های ایرانی قهرمان های ایرانی
گزارش پویش مردمی بچه های ایرانی قهرمان های ایرانی
دریافت فایل (5.7 MB)
گزارش تصویری نمایشگاه ایران نوشت
گزارش تصویری نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (6.9 MB)
گزارش نمایشگاه کاریکاتور بچه های ایرانی قهرمان ایرانی
گزارش نمایشگاه کاریکاتور بچه های ایرانی قهرمان ایرانی
دریافت فایل (22.9 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی چهارمین نمایشگاه ایران نوشت
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی چهارمین نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (26.6 MB)
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (46.4 MB)

سال 1394

کاتالوگ تولیدکنندگان مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
کاتالوگ تولیدکنندگان مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (22.5 MB)
جنگی که نمیبینیم
جنگی که نمیبینیم
دریافت فایل (5 MB)

سال 1393

گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی اولین نمایشگاه ایران نوشت
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی اولین نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (13.6 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی بازدید کنندگان نمایشگاه مصلی
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی بازدید کنندگان نمایشگاه مصلی
دریافت فایل (1.3 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی دومین نمایشگاه ایران نوشت
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی دومین نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (13.8 MB)
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (3 MB)
گزارش تصویری وضعیت حضور محصولات با تصاویر غربی در بازار نوشت افزار ایران
گزارش تصویری وضعیت حضور محصولات با تصاویر غربی در بازار نوشت افزار ایران
دریافت فایل (18.6 MB)

سال 1392

گزارش وضعیت بازار
گزارش وضعیت بازار
دریافت فایل (1.7 MB)