آذر ۴, ۱۳۹۸

گم شدن ارزهای دولتی این بار در بازار نوشت افزار

افزایش قیمت کاغذ در بهار و تابستان نگرانیهای زیادی را نسبت به تامین دفتر مشق برای دانش آموزان کم برخوردار ایجاد کرد در این بین دولت […]
آذر ۶, ۱۳۹۸

ارز دولتی برای دفتر مشق در دست ۲۰۰نفر است

یک تولید کننده دفاتر و نوشت افزار ایرانی می گوید: گروه ۲۰۰نفره با توسل به رانت، برای تولید دفاتر دانش آموزی به منظور تنظیم بازار، ارز […]