چشم انداز مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

تحقق بازار نوشت افزار ایران با ویژگی‌های:
  • عاری از کالاهای نامطلوب فرهنگی، سرشار از محصولاتی با محتوای ایرانی اسلامی
  • بیشینه بودن سهم نوشت افزار ایران ساخت از کل بازار و همچنین به عنوان قطب تولیدی در منطقه غرب آسیا
 

ارزش‌ها:

  • مردمی بودن: در همه مراحل این چرخه و زنجیره عناصر مردمی دارای اصالت و اولویت هستند از تامین منابع مالی تا تولید، توزیع، عرضه و مصرف.
  • حفظ کیفیت فنی و محتوایی در محصول: تلاش برای عرضه و مصرف هر چه بیشتر محصولات باید با حفظ شاخص های محتوای تراز جبهه حق صورت گیرد.
  • استفاده از اصول و سازوکارهای اقتصاد و تجارت بومی و اسلامی: با توجه به بعد اقتصادی و کسب کاری این فعالیت‌ها استفاده از مدل‌های بومی و اسلامی باید مدنظر باشد.
  • کار آفرینی،تولید ملی و اشتغال:توجه به جنبه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و جنبه تولید ملی بودن محصولات از ارزش‌های اصلی این فرآیند محسوب می گردد.
  • مسئولیت اجتماعی: در قبال کودکان نیازمند و کم برخوردار خصوصا در مناطق محروم کشور و همچنین حفظ محیط زیست.