معرفی مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

بی شک آینده ایران اسلامی در گرو رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان این سرزمین که آینده سازان ایران اسلامی هستند، می‌باشد. از این روتولید محصولاتی که مروج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی باشند، از ضروریات این حوزه است که یکی از مهمترین این محصولات نوشت افزار دانش آموزان است. متاسفانه طی سالیان گذشته غفلت از این موضوع باعث شده بود تا بازار داخلی توسط کالاهایی با تصاویر و نمادهای غربی اشباع شود و اثرات مخرب جدی بر روی کودکان این سرزمین داشته باشد.
مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی از سال 1392 به عنوان یک نهاد صنفی و با تکیه برپشتوانه مردمی خود توانسته است با حضور موثر در بازار نوشت افزار کشور زمینه ساز و توسعه جریان استفاده از محصولات متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی در حوزه کودکان و نوجوانان شود و امروزه با عضویت 70 تولیدکننده نوشت‌افزار ایرانی اسلامی از سراسر کشور در این مجمع، به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین تشکل‌های فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان به شمار می‌رود.