مرداد ۱, ۱۳۹۸

تخصیص کاغذ با ارز نیمایی به تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسلامی/ نوش‌دارو به موقع می‌رسد؟

به گزارش ایران‌نوشت به نقل از خبرگزاری تسنیم، تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایرانی اسلامی در هفتمین سال فعالیت خود با چالش بزرگی روبرو شده‌اند: کاغذ. کاغذ که این روزها […]