مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

خوراکیان: مرکز ملی فضای مجازی از جریان خلق نمادها و تصاویر ایرانی حمایت می‌کند

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار ایران نوشت درخصوص تامین محتوای کودکان از طریق فضای مجازی و تاثیرات آن اظهار کرد: درباره بازی‎ها باید یادآور شوم […]